Shizofrenia Forum - Konferencja Fundacji III Kliniki Psychiatrii Syntonia

W warsztatach mogą uczestniczyć wszyscy zarejestrowani uczestnicy konferencji.

12.04. (czwartek): chęć skorzystania z warsztatów należy zgłosić pisząc na adres email: mskrzynska@ipin.edu.pl i podając numer/numery wybranych warsztatów.

UWAGA: dla osób chcących uczestniczyć TYLKO w warsztatach w dniu 12.04. opłata wynosi 300 zł (prosimy o umieszczenie tej informacji - "Warsztaty" - w tytule przelewu)

13.04. (piątek): zapisy na warsztaty będą prowadzone w trakcie konferencji, w punkcie rejestracji uczestników.

W obu przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów (15.03.2018)

Czwartek, 12. kwietnia 2018

Warsztaty z terapii poznawczo-behawioralnej wybranych zaburzeń psychicznych

Leczenie zaburzeń psychicznych wymaga zazwyczaj zastosowania wielostronnych oddziaływań terapeutycznych. Aktualne zalecenia dotyczące leczenia wskazują na celowość rozważania oddziaływań psychoterapeutycznych na każdym etapie leczenia.

Przygotowane przez zespół psychologów III Kliniki Psychiatrycznej IPiN warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami interwencji terapeutycznych o udowodnionej skuteczności w wybranych zaburzeniach psychicznych.

Warsztat 1 i 2

Terapia schematów jest nurtem integrującym terapię poznawczo-behawioralną, terapię psychodynamiczną oraz Gestalt o udowodnionej skuteczności. Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy psychiatrów i psychologów zainteresowanych pracą z osobami z zaburzeniami osobowości. W pierwszej części przedstawimy teoretyczne podstawy terapii schematów. Wprowadzimy pojęcia schematów, trybów i podstawowych potrzeb, zilustrujemy je przykładami pracy klinicznej w warunkach oddziału dziennego. W części praktycznej zajmiemy się przykładowymi interwencjami psychoterapeutycznymi. Będzie też możliwość przećwiczenia wybranych technik przy wsparciu prowadzących terapeutów.

11:15 - 13:00 Warsztat 1
Podstawy teoretyczne terapii schematów i wskazania do zastosowania
Maria Kłosińska,
Joanna Salbert,
Judyta Stawikowska,
Joanna Zwierzchowska
13:30 - 14:45 Warsztat 2
Praktyczne zastosowanie terapii schematów na przykładzie pracy oddziału dziennego
Maria Kłosińska,
Joanna Salbert,
Judyta Stawikowska,
Joanna Zwierzchowska

Warsztat 3

Każdy z nas miewa czasem natrętne myśli czy wyobrażenia. Większość z nas potrafi jednak skutecznie odwrócić od nich uwagę. Dzieje się tak, gdyż wypadkowa naszego wyposażenia genetycznego, skuteczne procesy poznawcze oraz stresory środowiskowe umożliwiają adaptację naszego organizmu. Co jeśli to nie działa? Sytuacja się powtarza i dochodzi do rozwoju jednego z zaburzeń ze spectrum OCD, przykładowo zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego lub zaburzenia kontroli impulsów. Warsztat ma na celu przybliżenie natury zaburzenia i sposobów jego leczenia poprzez znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co to jest spectrum OCD?
  • Dlaczego zaburzenia tak łatwo zdiagnozować, a tak trudno leczyć?
  • Kiedy zalecić psychoterapię?
  • Jakie modele rozumienia tego zaburzenia są obecnie używane?
  • Jakie są podstawowe techniki pracy i wreszcie
  • Czy da się nie myśleć o białym niedźwiedziu…
15:00 - 17:00 „Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu”, czyli o interwencjach terapeutycznych w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym oraz w zaburzeniach kontroli impulsów. Aleksandra Augustyn,
Kaja Romanowicz
 
Piątek 13. kwietnia 2018
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w piątek, po zakończeniu wykładów.
45-minutowe sesje warsztatowe będą odbywać się równolegle.
W warsztatach mogą uczestniczyć wszyscy zarejestrowani uczestnicy konferencji. UWAGA: Zapisy na warsztaty będą prowadzone w trakcie konferencji, w punkcie rejestracji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat 1

Celem warsztatu jest przedstawienie zasad diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum autyzmu w oparciu o obserwację, wywiad oraz badanie neuropsychologiczne. Prowadzący przedstawią dwa opisy przypadków pacjentów diagnozowanych w oddziale dziennym III Kliniki Psychiatrycznej w celu praktycznego zilustrowania procesu diagnostycznego.

12:45-13:30 Diagnoza różnicowa zaburzeń ze spektrum autyzmu osób dorosłych. Małgorzata Walęcka,
Adam Wichniak,
Kaja Wojciechowska

Warsztat 2

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą na temat klasyfikacji, diagnozy oraz podstaw terapii szeroko rozumianych zaburzeń o charakterze niezgodności płci (gender incongruence ICD-11).
Podczas warsztatu zostaną omówione najnowsze modele diagnostyczne, zasady diagnozy różnicowej oraz najczęstsze problemy kliniczne związane z pomocą osobom z objawami dysforii płci. Przedstawione zostaną także podstawowe metody leczenia wspomnianych zaburzeń w odniesieniu do wytycznych World Professional Association for Transgender Health (WPATH), polskich realiów klinicznych oraz uregulowań prawnych. Uwarunkowania terapii osób z objawami dysforii płci zostaną omówione w oparciu o dwa przykłady kliniczne pacjentek o niebinarnych tożsamościach płciowych.

12:45-13:30 Co każdy klinicysta powinien wiedzieć na temat diagnozy i terapii zaburzeń tożsamości płciowej. dysforii płci, niezgodności płci oraz niebinarnych tożsamości płciowych. Justyna Holka-Pokorska

Warsztat 3

12:45-13:30 Natręctwa w schizofrenii: jeden z objawów, oddzielne rozpoznanie czy działanie niepożądane. Monika Michalak,
Michał Jarkiewicz
COPYRIGHT:Fundacja III Kliniki Psychiatrii Syntonia. DESIGN: Jacek Młodożeniec