Shizofrenia Forum - Konferencja Fundacji III Kliniki Psychiatrii Syntonia

REZYDENCI

Dla osób w trakcie specjalizacji z psychiatrii
udział w konferencji jest bezpłatny!

Zapraszamy rezydentów do udziału w konferencji Schizofrenia Forum, 21-22 marca 2019.

Liczba miejsc ograniczona!

Termin rejestracji dla rezydentów - do 15 lutego 2019!

Należy dokonać rejestracji online w polu dane do faktury wpisując "rezydent".

W dniu konferencji należy okazać zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji
– będzie ono podstawą zwolnienia z opłaty."

COPYRIGHT:Fundacja III Kliniki Psychiatrii Syntonia. DESIGN: Jacek Młodożeniec