Shizofrenia Forum - Konferencja Fundacji III Kliniki Psychiatrii Syntonia
Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać:
  • przez internet, wypełniając i wysyłając zamieszczony poniżej
    formularz.
 
Fundacja III Kliniki Psychiatrii „Syntonia”
ul. Cylichowska 62, 04-769 Warszawa
Tytułem: Konferencja Schizofrenia Forum 2019
konto nr: 47 1950 0001 2006 5469 4224 0002

Po dokonaniu wpłaty (TERMIN do 15 lutego 2019) nastąpi pełna rejestracja, co zostanie potwierdzone wysłaniem II komunikatu.

Prosimy o zabranie ze sobą na konferencję dowodu wpłaty!
UWAGA!
  • Opłata za udział w konferencji wynosi 600 zł (dla osób rejestrujących się indywidualnie) lub 738 zł (dla osób zgłaszanych przez firmę).
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konferencyjnych, w przypadku otrzymania dużej ilości zgłoszeń, o możliwości udziału w konferencji decydować będzie kolejność dokonanej wpłaty.
Zgłaszam swój udział w konferencji naukowej
Imię
Nazwisko
Adres do korespondencji / nazwa placówki:
Nazwa placówki
Ulica, Nr
Kod Pocztowy
Miasto
Telefon kontaktowy:
Fax
e-mail:
nr prawa wykonywania zawodu
(dotyczy lekarzy):
Dane do faktury VAT:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji konferencji Schizofrenia Forum - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).
 
UWAGA:
  • Zgłoszenie + opłata upoważniają do udziału w konferencji, udziału w warsztacie (liczba miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona, zapisy wg kolejności zgłoszenia), otrzymania materiałów zjazdowych, skorzystania z oferowanych uczestnikom posiłków i poczęstunków w przerwie obrad.
  • Organizatorzy nie zapewniają, ani nie pośredniczą w organizacji noclegów.
COPYRIGHT:Fundacja III Kliniki Psychiatrii Syntonia. DESIGN: Jacek Młodożeniec