Shizofrenia Forum - Konferencja Fundacji III Kliniki Psychiatrii Syntonia

Konferencja Schizofrenia Forum

Warszawa, 9-10 marca 2017, Centrum Konferencyjne Muranów

Program Konferencji

Pobierz Program w wersji do druku.

Czas Temat Wykładowca
Czwartek 9 marca 2017
Sesja I Klinika z perspektywy biologicznej
11:00 - 11:15 Otwarcie konferencji Marek Jarema
11:15 - 12:00  Ryzyko i konsekwencje pomyłki diagnostycznej Janusz Heitzman(Warszawa)
12:00 - 12:30 Dychotomiczna koncepcja Kreapelina
– za i przeciw
 
Janusz Rybakowski (Poznań)
12:30 - 13:00 Leki normotymiczne w schizofrenii Przemysław Bieńkowski (Warszawa)
13:00 - 13:30 Biologiczne markery schizofrenii – cechy różnicujące? Jerzy Samochowiec (Szczecin)
13:30 - 14:30 Lunch
Sesja II Aspekty kliniczne
14:30 – 15:15 Leki przeciwpsychotyczne z perspektywy kardiologa i psychiatry praktyka Artur Mamcarz  (Warszawa), Tomasz Szafrański (Warszawa)
Sesja III Długoletnia terapia - perspektywa pacjenta i jego bliskich
15:30-16:00 LAI LAI-owi nierówny; co to oznacza dla pacjenta? Andrzej Czernikiewicz (Lublin)
16:00 – 16:30 LAI II generacji na przykładzie aripiprazolu Michał Lew-Starowicz (Warszawa)
16:30 – 17:00 Paliperidon to nie tylko „inny” risperidon? Adam Wichniak (Warszawa)
17:00 – 17:30 Moje doświadczenia z leczeniem olanzapiną Aleksander Araszkiewicz (Bydgoszcz)
Piątek, 10 marca 2017
Sesja IV Perspektywa pacjenta i jego bliskich
10:00 - 10:30 Czym jest dla pacjenta zmiana rozpoznania Jacek Wciórka (Warszawa)
10:30 - 11:00 Dialog z chorym na schizofrenię i jego rodziną Joanna Rymaszewska (Wrocław)
11:00 - 11:30 Stres w psychozie, manii i w depresji  Kaja Romanowicz (Warszawa)
11:30 – 12:00 Miałam wątpliwości czy to ChAD Dominika Dudek (Kraków)
Przerwa 20 minut
Sesja V Będąc młodą lekarką…
12:20 – 12:40  Schizofrenia a zaburzenia ze spektrum autyzmu Justyna Holka-Pokorska (Warszawa) 
12:40 – 13:00 Klozapina a sprawa polska Agnieszka Szaniawska-Bartnicka (Warszawa)
13:00 – 13:20 Gdy policja i straż przyjeżdża do oddziału Kama Pierzgalska (Warszawa)
13:20 – 13:40 Wypis z oddziału: gdy pacjent chce a nie może być wypisany, lub gdy pacjent nie chce a powinien być wypisany Adam Woźniak (Warszawa)
13:40 – 14:00 Specyfika pracy z pacjentem w praktyce prywatnej Anna Nowak
(Warszawa)
Przerwa 15 minut
14:30 - 15:30 Sesje warsztatowe
  Nowoczesne leki w nowoczesnej psychiatrii - rosnąca rola iniekcji o przedłużonym działaniu Piotr Wierzbiński
(Łódź)
  Co rezydent powinien wiedzieć o uzależnieniach aby zdać egzamin specjalizacyjny ? Bogusław Habrat (Warszawa)
  Pułapki diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu u osób dorosłych Justyna Holka-Pokorska, Beata Kozielec-Oracka (Warszawa)

 

COPYRIGHT:Fundacja III Kliniki Psychiatrii Syntonia. DESIGN: Jacek Młodożeniec