Shizofrenia Forum - Konferencja Fundacji III Kliniki Psychiatrii Syntonia

Konferencja Schizofrenia Forum a.d. 2018

Warszawa, 12-13 kwietnia 2018
Muranowskie Centrum Kongresowe

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Organizatorów zapraszam do udziału w naszej dorocznej, już 21-szej, konferencji naukowej poświęconej problematyce diagnozowania i leczenia zaburzeń psychotycznych, głównie schizofrenii.

Tym razem, chcąc spełnić oczekiwania Uczestników naszych poprzednich spotkań, postanowiliśmy rozszerzyć zawartość merytoryczną konferencji, wychodząc poza tematykę dotyczącą jedynie schizofrenii. Dodatkowo proponujemy więc zajęcie się problemem depresji psychotycznych, jako równie istotnym, ale rzadziej poruszanym tematem wystąpień.

W programie konferencji uwzględnimy także problemy związane głównie z leczeniem depresji z objawami psychotycznymi, co stanowi nierzadko wyzwanie dla lekarzy praktyków, chcących z jednej strony skutecznie eliminować objawy psychotyczne, a z drugiej strony, korzystnie oddziaływać na objawy depresyjne. Często jest to wyzwanie, które wymaga od klinicystów dużego wysiłku diagnostycznego oraz umiejętności terapeutycznych. Mamy nadzieję, że podnosząc ten temat zwiększymy atrakcyjność naszej konferencji, a jednocześnie pomożemy lekarzom praktykom, psychologom i terapeutom nieść skuteczniejszą pomoc naszym pacjentom.

Nie ograniczamy się jedynie do diagnostyki i terapii farmakologicznej. Ci z uczestników konferencji, którzy zainteresowani są aspektami pozabiologicznymi opieki nad chorymi z zaburzeniami psychotycznymi też znajdą dla siebie wiele interesujących tematów.

Koleżanki i Kolegów, którzy chcą wziąć udział w naszej konferencji, prosimy o dokonanie rejestracji na stronie internetowej: www.schizofreniaforum.edu.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł (pięćset zł).

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji III Kliniki Psychiatrii „Syntonia”:
IdeaBank, nr rachunku: 47 1950 0001 2006 5469 4224 0002

Uwaga: termin rejestracji został przedlżony do 17.03.2018

W imieniu organizatorów

prof. dr Marek Jarema

COPYRIGHT:Fundacja III Kliniki Psychiatrii Syntonia. DESIGN: Jacek Młodożeniec