Shizofrenia Forum - Konferencja Fundacji III Kliniki Psychiatrii Syntonia

Konferencja Schizofrenia Forum 2017

Warszawa, 9-10 marca 2017

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Organizatorów zapraszam do udziału w naszej dorocznej, tym razem jubileuszowej, bo już 20-tej konferencji naukowej poświęconej problematyce diagnozowania i leczenia zaburzeń psychotycznych, głównie schizofrenii.

Nasze konferencje odbywają się regularnie już od 20 lat. Tym razem, skoro jest to – jak się rzekło – konferencja jubileuszowa, chcemy przedstawić próbę rekapitulacji wiedzy o nowoczesnej diagnostyce i leczeniu najczęstszych zaburzeń psychicznych. I chociaż konferencja nasza nazywa się Schizofrenia Forum, to podejmiemy w jej czasie problematykę wykraczającą poza ramy zaburzeń psychotycznych.

Dlatego, w programie konferencji uwzględnimy także problemy związane z różnicowaniem pomiędzy schizofrenią czy innymi zaburzeniami psychotycznymi, a zaburzeniami z kręgu chorób afektywnych. Tylko pozornie granica pomiędzy schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową jest ostra. Jak uczy nas doświadczenie, u wielu pacjentów, u których rozpoznawano schizofrenię, w dalszym przebiegu choroby okazywało się, że konieczna jest weryfikacja rozpoznania a czasem i strategii terapeutycznej.

Dlatego w programie naszej 20-tej konferencji sporo miejsca poświęcimy „pograniczu”, czyli tym sytuacjom klinicznym, które pozwalają na bardziej precyzyjne diagnozowanie chorych i dobór indywidualnej terapii.

Tematem wiodącym Konferencji Schizofrenia Forum 2017 będzie więc „Psychoza niejedno ma imię”.

Koleżanki i Kolegów, którzy chcą wziąć udział w naszej konferencji, prosimy o dokonanie rejestracji na stronie internetowej: www.schizofreniaforum.edu.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł (pięćset).

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji III Kliniki Psychiatrii „Syntonia”:
IdeaBank, nr rachunku: 47 1950 0001 2006 5469 4224 0002

Uwaga: termin zgłoszenia i opłaty: do 22.02.2017.

W imieniu organizatorów

prof. dr Marek Jarema

COPYRIGHT:Fundacja III Kliniki Psychiatrii Syntonia. DESIGN: Jacek Młodożeniec