Shizofrenia Forum - Konferencja Fundacji III Kliniki Psychiatrii Syntonia

Konferencja Schizofrenia Forum a.d. 2019

„Łamiąc schematy…”

Warszawa, 21-22 marca 2019
Muranowskie Centrum Kongresowe

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w naszej dorocznej, już 22-ej, konferencji naukowej poświęconej problematyce diagnozowania i leczenia zaburzeń psychotycznych, głównie schizofrenii.

Proponujemy temat przewodni „Łamiąc schematy…”. Nasza propozycja to wspólna dyskusja nad zasadami diagnozowania i leczenia zaburzeń psychotycznych – głównie schizofrenii. Jak wiadomo, standaryzacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego jest faktem, ale w psychiatrii, tak jak i w wielu innych dziedzinach medycyny, nie wszystko da się ująć w formie standardu. Dlatego ważne jest, aby zastanowić się nad tym, na ile standardowe (schematyczne) postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne jest uzasadnione, a co więcej – wskazane w przypadku konkretnego pacjenta. Może się przecież zdarzyć, że postępowanie rutynowe nie jest wskazane, bowiem według najlepszej wiedzy i doświadczenia zespołu leczącego, niezbędne są inne, nieschematyczne działania. Z drugiej strony ważne jest aby takie „łamanie schematów” postępowania nie sprowadziło na pacjenta zagrożenia. Powstaje więc dylemat: co zrobić, jaką decyzję podjąć i na jakiej podstawie? Mamy nadzieję, że taka tematyka naszej Konferencji spotka się z zainteresowaniem ze strony Uczestników.

Jak co roku zaprosimy do czynnego udziału w Konferencji prominentnych wykładowców, którym wiedza i doświadczenie pozwala na wskazanie, kiedy i jak postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, zarówno czysto biologiczne jak i poza-biologiczne, można uznać za nieschematyczne i na ile standaryzacja codziennych działań przynosi korzyść pacjentom.

Naszym zamysłem jest zaprezentowanie najnowszej wiedzy z tego zakresu w sposób maksymalnie przystępny dla wszystkich profesjonalistów, którzy zajmują się osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Koleżanki i Kolegów, którzy chcą wziąć udział w naszej konferencji, prosimy o dokonanie rejestracji na stronie internetowej: www.schizofreniaforum.edu.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł (sześćset zł).

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji III Kliniki Psychiatrii „Syntonia”:
IdeaBank, nr rachunku: 47 1950 0001 2006 5469 4224 0002

Termin zgłoszenia i opłaty do 17.02.2019.

W imieniu organizatorów

prof. dr Marek Jarema

COPYRIGHT:Fundacja III Kliniki Psychiatrii Syntonia. DESIGN: Jacek Młodożeniec